Chrániče

Použití chrániče s nadproudovou ochranou, šetří místem v rozvaděči a zároveň chrání před únikem proudu každý okruh samostatně.

 Proudový chránič s nadproudovou ochranou, neboli jističochránič, kombinuje funkce chrániče s jističem. Instaluje se k ochraně elektrických obvodů a spotřebičů před účinky přetížení a zkratu, k ochraně elektrických obvodů před svodovými proudy i k ochraně osob a zvířat před úrazem elektrickým proudem. Hlavní předností je úspora místa, kombinovaný přístroj má stejné rozměry jako samostatný proudový chránič. Je tedy uspořeno místo, které by zabral jistič. Pro bytovou zástavbu je vhodné použít jističochránič v jedno modulové šířce klasického jističe.