Bytové elektoinstalace

Náš tým Vám pomůže zrealizovat elektroinstalaci dle Vašich představ, která Vám pomůže získat bezproblémové elektrické rozvody a moderní technologie, díky kterým usnadníme Váš každodenní život.

Elektroinstalace v panelových bytech byly v minulosti prováděny v soustavě TN-C vodiči s hliníkovým jádrem. V dnešní době, kdy v domácnostech roste počet elektrických spotřebičů, jsou již tyto vodiče technicky nevyhovující. Z důvodu vysokého zatížení energeticky náročnými spotřebiči dochází k přetížení elektrického obvodu a vzniku závad na elektroinstalaci. Tyto závady se nejčastěji projevují jiskřením v zásuvkách a vypínačích a mohou skončit uhořením vodičů pod kontakty zásuvek nebo vypínačů, v nejhorším případě požárem.

Řešením, jak zabránit škodám na majetku nebo vzniku požáru, je provést kompletní rekonstrukci elektroinstalace. Ta se skládá z výměny hliníkových vodičů za měděné, instalace nových zásuvek, vypínačů a jističo-chráničů podle platné technické normy.

Rekonstrukci elektroinstalace lze provést dvěma způsoby.

Prvním způsobem je provedení elektroinstalace povrchovým lištovým systémem. Mezi výhody použití lištového systému patří rychlost instalace a nižší finanční náročnost prováděné rekonstrukce. Nevýhodou instalace je vzhled, který se ne každému bude zamlouvat. Druhým způsobem provádění rekonstrukce elektroinstalace je montáž pod omítku. Kabelové trasy jsou nejčastěji vedeny podlahou nebo v sádrokartonových podhledech. Způsob pod-omítkové elektroinstalace je časově i finančně náročnější. Výsledek však dokáže uspokojit i náročné uživatele.

Bytové elektoinstalace